Nhảy dây cùng bạn Chồn nhỏ xinh

13:27 | 09.12.2010  |  Sóc Nhí

Hôm nay, Sóc Út cùng anh Sóc Nhí vào rừng vui chơi cùng những người bạn nhỏ. Sóc Út đã dạy cho các bạn í chơi trò nhảy dây đấy. Mọi người ai ai cũng háo hức vì đây là lần đầu tiên các bạn í biết đến trò chơi này mà. Đặc biệt là bạn Chồn nhỏ, bạn í cứ nằng nặc đòi Sóc Út chỉ cho bí quyết để nhảy sao cho giỏi đấy.

chon con

Nhưng Sóc Út phải dạy cho những bạn khác trong rừng chơi nữa, nên không thể chỉ dẫn kỹ lưỡng cho Chồn nhỏ được. Vì thế, các bạn hãy vào Công viên Game để giúp Sóc Út và Sóc Nhí dạy cho bạn Chồn con chơi nhảy dây với nhé !

Đăng trong: Nhật ký Sóc Nhí | Lượt xem: 3061 | Like: 0 | Bình luận: -2